Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşıyoruz. Bu çerçevede çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin, makina ve ekipmanlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sürecin devamını sağlayan kalite sistemimiz, zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.
Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle; taahhütlerimiz çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen şirketimizin ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ VE KALİTE POLİTİKASI ;
• Biocam Camlama üretimi konusunda faaliyet gösteren firmamız, tüm faaliyetlerimiz ile ; ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

• Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

• Bu doğrultuda çalışanlarımızın Çevre ve İş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, Kalite Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

• Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuat şartlarına uyacağımızı,

• İlgili tarafların Çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

• Tüm süreçlerde Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamayı geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

• Tüm çalışanlara verilecek eğitimlerle bu sistemleri özümsetmeyi ve bu doğrultuda müşteri memnuniyetini artırarak, Pazar payını ve rekabet gücünü arttıracağımızı,

• Sektöründe teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına ve hedeflerimize uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz,

Tüm Cambalkonlar Tüm Kartlara 6 Taksit. İzmir Cam Balkon+90 555 804 3324